Go to website

Reference: 86147

Date Added: 1 October 2022
Closing Date: 31 October 2022

Job Title: Director of Citizens Advice Cymru, Cyfarwyddwr Cyngor ar Bopeth Cymru

Working For: Citizens Advice

Location: Blended between office and home (England and Wales)

Salary: £79,768

Length of Contract: Permanent

Job Details

The Director of Citizens Advice Cymru is a critical role, responsible for positioning Citizens Advice Cymru as a tried, tested and trusted organisation.

The Director will be an ambassador for Citizens Advice Cymru’s mission and values, working with key stakeholders, and at the highest levels of government in Wales.

Citizens Advice Cymru has 19 local member organisations across Wales. Working collaboratively across the service, with the organisation’s experienced and passionate local leaders, will be a key focus for the Director.

They will be a visionary and flexible leader with operational experience, who can bring together colleagues across national and local Citizens Advice for the benefit of clients throughout Wales.

Whether it’s one small problem or many complex ones, the organisation is here to provide support for people across Wales.

Mae Cyfarwyddwr Cyngor ar Bopeth Cymru yn rôl hollbwysig, yn gyfrifol am leoli’r sefydliad fel sefydliad profedig a dibynadwy yng Nghymru.

Bydd y Cyfarwyddwr yn lysgennad ar gyfer ein cenhadaeth a’n gwerthoedd, gan weithio gyda rhanddeiliaid allweddol, ac ar y lefelau uchaf o lywodraeth yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am arweinydd hyblyg, llawn gweledigaeth gyda phrofiad gweithredol, a all uno cydweithwyr ar draws Cyngor ar Bopeth cenedlaethol a lleol er budd ein cleientiaid ledled Cymru.

P’un a yw’r rhai sy’n dod atom am gymorth yn delio ag un broblem fach neu lawer o rai cymhleth, rydym yma i ddarparu’r cymorth sydd ei angen arnynt.

Mae Cyngor ar Bopeth yn sefydliad dwy wlad - yn gweithredu ledled Cymru a Lloegr - gyda pharch llawn i'r pwerau a'r ysgogiadau polisi sydd wedi'u datganoli i Gymru. Bydd Cyfarwyddwr Cymru yn arwain ein hymgysylltiad yng Nghymru wrth i ni ddatblygu strategaeth newydd ar gyfer y gwasanaeth cyfan i fynd â ni o 2023 i’r dyfodol.

Closing Date: 31 October 2022

Interview/Start Dates

Interviews: WC 14 November

Application Details

Apply Link: https://www.jobtrain.co.uk/citizensadvice/displayjob.aspx?jobid=1717&source=w4mp

Website: https://www.citizensadvice.org.uk/wales/

Additional Notes