Go to website

Reference: 74117

Date Added: 14 January 2020
Closing Date: 10 February 2020

Job Title: Communications and Research Assistant

Working For: Electoral Reform Society

Location: Cardiff

Salary: £21,760 - £28,608 FTE

Job Details

JOB DESCRIPTION

Contract: 12 months, 17.5 hours per week

Grade: 1 (Assistant)

Reporting to: Director of ERS Cymru

https://www.electoral-reform.org.uk/who-we-are/jobs/

SWYDD DDISGRIFIAD

Teitl y Swydd: Cynorthwyydd Cyfathrebu ac Ymchwil

Cytundeb: 12 Mis, 17.5 awr yr wythnos

Gradd: 1 (Cynorthwyydd)

Byddwch yn atebol i: Cyfarwyddwr ERS Cymru

Lleoliad: Caerdydd

https://www.electoral-reform.org.uk/who-we-are/jobs/

Closing Date: 10 February 2020

Interview/Start Dates

The closing date for the receipt of applications is 10th February. Interviews will take place week beginning 24th February in Cardiff.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Chwefror 10fed. Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sy’n dechrau Chwefror 24ain yng Nghaerdydd.

Application Details

All details and recruitment packs are available on our website here: https://www.electoral-reform.org.uk/who-we-are/jobs/

Website: https://www.electoral-reform.org.uk/

Additional Notes